Cenník znalectvo doprava

Potrebujete oceniť Vaše cestné vozidlo, prípadne posúdiť jeho technický stav? Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vyžadujúca potrebné znalosti a skúsenosti kvalifikovaného odborníka.Naša spoločnosť Vám ponúka odborné vypracovanie znaleckého posudku súdnym znalcom v odbore cestná doprava už od 90 Eur vrátane DPH.

Poskytujeme vypracovanie znaleckých posudkov v odbore cestná doprava v týchto odvetviach:

  1. technický stav cestných vozidiel – posudzujeme technický stav cestných vozidiel v dôsledku dopravnej nehody, pre účely uplatnenia reklamácie po vykonaných opravách či stanovenie nákladov potrebných na opravu poškodených cestných vozidiel
  2. odhad hodnoty cestných vozidiel – stanovíme hodnotu cestných vozidiel pre rôzne právne úkony, resp. stanovíme výšku škody pri poistných udalostiach na cestných vozidlách. Stanovenie ceny vykonávame pre širokú škálu cestných vozidiel.

Cenotvorbu ovplyvňuje východisková cena vozidla, ktorá je určovaná všeobecne záväzným predpisom. Cena zahŕňa obhliadku vozidla a vypracovanie samotného znaleckého posudku (v naliehavých prípadoch sme schopní vypracovať znalecký posudok do 24 hod po obhliadke vozidla za predpokladu doloženia potrebných dokumentov), prípadne podľa špecifickej dohody s klientom.

Všetky znalecké posudky sú vypracúvané v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004. Znalecké posudky vykonávame primárne v Bratislave a jej okolí.