Znalectvo (doprava)

Znalecké posudky vypracúvame v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004. Hlavným bodom výpočtu hodnoty vozidla je jeho východisková cena, ktorú určujeme všeobecne záväzným predpisom. Vo väčšine prípadov sa jedná o poslednú predajnú cenu automobilu rovnakého typu, v rovnakej základnej výbave. Ďalším krokom pri určovaní hodnoty vozidla je jeho základná amortizácia a vnútorná výbava vozidla. Na stanovenie hodnoty a technického stavu používame profesionálny softvér Autotax. Ocenenie vozidla pozostáva z jeho identifikácie, kontroly výbavy, odbornej prehliadky technického stavu a skúšobnej jazdy.

Pre vypracovanie posudku požadujeme:

  1. Fotokópiu technického preukazu vozidla – druhá časť tzv.veľky TP
  2. obhliadku vozidla /skúšobnú jazdu/
  3. nadobúdacia faktúra , v prípade, že sa jedná o prvého majiteľa
  4. znalosť o technickom stave vozidla /havárie, opravy, príp. poškodenie/, je výhodou