Zásady ochrany osobných údajov

Čo sú to osobné údaje

Pod pojmom osobný údaj v princípe rozumieme akýkoľvek údaj na základe ktorého by môhlo dôjsť k Vašej identifikácii, najčastejšie sa jedná o meno a priezvisko, ale patria tam aj napríklad online identifikátory či lokalizačné údaje.

Kto spravuje vaše osobné údaje

Správcom osobných údajov ako aj internetovej stránky Zauctujeme.sk je spoločnosť:

  • Zaúčtujeme, s.r.o.
  • Blumentálska 20
  • 811 07 Bratislava
  • IČO 35942835
  • DIČ: 2022043397
  • IČ DPH SK2022043397
  • Zap. v OR SR vložka č. 36621/B

(ďalej ako „My“).

Prečo zbierame osobné údaje

Z dôvodu možnosti reagovať na Váš dopyt po našich službách, prípadne môcť odpovedať na otázky zaslané prostredníctvom kontaktného formulára, pracujeme s nevyhnutnými údajmi potrebnými pre ďalšiu komunikáciu. Ide o Vaše meno prípadne názov spoločnosti, e-mail, telefonický kontakt a samotný obsah správy. V prípade, že sa zapájate do diskusie pri článkoch na našom blogu prostedníctvom formulára na pridanie komentáru, uvádzate okrem samotného textu aj Vaše meno a platnú emailovú adresu. Tieto údaje budú spracované počas nevyhnutnej doby vyplývajúcej z ich účelu, maximálne však po dobu 15 rokov.

Druhou skupinou údajov, ktoré naša spoločnosť zbiera sú tzv. cookies. Ide o súbory uložené vo Vašom zariadení (napr. notebook, PC alebo mobil), vďaka ktorým je možné uložiť vaše posledné interakcie vrámci webu (napr. meno uvedené v kontaktnom formulári), no zároveň nám slúžia ako dôležitý zdroj analytických a štatistických údajov.

V prípade, že nesúhlasíte so zberom cookies na našej webovej stránke, odporúčame zabrániť ich zbieraniu už priamo vo Vašom internetovom prehliadači. Zároveň si Vás však dovoľujeme upozorniť, že funkcionalita webovej stránky bude značne obmedzená a nebude môcť naplno využiť všetky možnosti pohodlného používania.

Analytické a reklamné cookies sú ďalej spracované treťou stranou, konkrétne

Google Analytics – Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google AdWords – Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pre ďalšie informácie o využívaní cookies spoločnosťou Google odporúčame nasledovné zdroje:

Ako používa spoločnosť Google súbory cookie
Zádady ochrany údaj od Google

Samozrejmosťou je pre nás bezpečnosť práce s osobnými a citlivými údajmi, kladieme dôraz na zabezpečenie našich systémov – od vybavenia antivírovymi programami az po pravidelné zálohovanie.

Vaše práva a ochrana osobných údajov

S vyššie uvedeným spracovaním mám dávate výslovný súhlas, ktorý však môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním žiadosti na našu e-mailovú adresu info@zauctujeme.sk. Rovnako nás prosím kontaktujte v prípade, že ste našli akékoľvek nezrovnalosti súvisiace s povinnosťou dodržiavania ochrany osobných údajov z našej strany.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov máte nasledovné práva:

* požadovať prístup k osobným údajom
* na obmedzenie spracúvania osobných údajov
* na výmaz osobných údajov
* právo na prenosnosť osobných údajov
* právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov