Účtovné služby

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo vypracujeme drobným žívnostníkom, neziskovým organizáciám ako sú napr. športové kluby, združenia, politické strany, nadácie a podobne.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné uctovnictvo zabezpežujeme malým a stredne veľkým spoločnostiam, ktoré sú evidované v ORSR, akciovým spoločnostiam, spoločnostiam s ručením obmedzeným, verejným obchodným spoločnostiam ako aj organizačným zložkám zahraničných osôb.

Mzdy a personalistika

Spoločnostiam vedieme personálnu a mzdovú agendu pre neobmedzený počet zamestnancov so všetkými s tým súvisiacimi službami ako sú výkazníctvo, stravné lístky, vedenie sociálneho fondu, elektronické alebo osobné podávanie výkazov a hlásení vyžadovaných príslušnými orgánmi.

Daňové priznanie

Príprava účtovnej závierky je podstatnou súčasťou prípravy Vašeho daňového priznania. Jej obsahom nie je len samotné daňové priznanie, ale kompletné uzatvorenie a inventarizácia všetkých účtov, ktorá samotného daňovému priznaniu predchádza.

Účtovné poradenstvo

V prípade záujmu klienta poskytujeme profesionálne konzultácie z oblasti daní a účtovníctva, legislatívnych zmien a podobne. V prípade už vzniknutých problémov dokážeme nájsť primerané riešenie na jeho odstránenie.