Mzdy a personalistika

Pre každú spoločnosť je dôležitejšie nájsť si dobrých zamestnancov a venovať pozornosť ich výkonnosti. Vedenie mzdovej agendy je však pomerne zložitý proces pri ktorom je nutnosťou sa riadiť množstvom zákonov a predpisov. Vhodným riešením je preto nechať všetku starostlivosť na externú spoločnosť, ktorá sa postará o celú evidenciu súvisiacu s pracovným pomerom – od vstupu zamestnanca až po jeho odchod zo spoločnosti.

V rámci vedenia miezd a personalistky poskytujeme klientom všetky potrebné úkony:

Uvedené služby zahŕňajú:

  1. vypracovanie pracovnej zmluvy (prípadne príslušnej dohody)
  2. prihlášku do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
  3. na základe splnomocnenia jednáme za Vás na príslušnom finančnom úrade, správe sociálneho zabezpečenia a zdravotnou poisťovňou
  4. zastupujeme Vás pri kontrolách z finančného úradu, správe sociálneho zabezpečenia, alebo zdravotnej poisťovne
  5. zabezpečíme všetky pracovno-právne záležitosti v súlade s platným Zákonníkom práce
  6. rôzne dohody na požiadanie klienta (napr. dohodu o hmotnej zodpovednosti a pod.)

Po vzniku pracovného pomeru zabezpečujeme priebežné spracovanie mzdovej agendy, ktorá zahŕňa výpočet miezd na základe podkladov od klienta,výpočet príslušných poistení, vyhotovenie potrebných výkazov a ich zasielanie do príslušných inštitúcií, vyhotovenie príkazu na úhradu odvodov a dane zo závislej činnosti, daňového bonusu, vyhotovenie príkazov na vyplatenie miezd zamestnancov, prípadne doklady potrebné na vyplatenie (ak sa mzdy vyplácajú v hotovosti).

Ďalej pre klienta pripravujeme požadované štatistické výkazy, kvartálne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. Priebežne na požiadanie zamestnancov vydávame príslušné potvrdenia o výške príjmu pre potreby iných inštitúcií.

Pri výstupe pracovníka vyhotovíme potrebné doklady, odhlášky z jednotlivých poisťovní, výstupné listy, evidenčné listy dôchodkového poistenia, zápočty o odpracovaných rokoch a všetky podklady potrebné k ukončeniu pracovného pomeru.

Cena za vedenie mzdovej agendy

Vedenie mzdovej agendy ponúkame za výhodnú cenu už od 8,80 € za jedného zamestnanca. Kompletnú ponuku s aktuálnymi cenami nájdete na stránke Cenník mzdy a personalistika.