Cennik mzdy a personalistika

So Zaúčtujeme.sk si môžete dovoliť bezproblémovú mzdovú evidenciu a spracovanie miezd aj Vy. Kompletné vedenie mzdovej agendy Vám ponúkame už od 13 € za jedného zamestnanca. Vypracovanie ročného zúčtovania miezd už od 5 € za zamestnanca.

Ako súčasť mzdovej agendy Vám vypracujeme:

 1. samotný výpočet mzdy
 2. vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 3. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 4. tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)
 5. vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 6. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 7. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 8. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov)

V prípade mzdovej agendy zamestnanca na dohodu táto služba zahŕňa všetku potrebnú agendu ako pri zamestnancoch zamestnaných na trvalý pracovný pomer s výnimkou tvorby sociálneho fondu, čiže:

 1. samotný výpočet mzdy
 2. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 3. vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 4. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 5. vypracovanie výkazov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 6. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 7. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
 8. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru