Účtovníctvo so Zaúčtujeme.sk

Plne si uvedomujeme, že v oblasti vedenia účtovníctva a poskytovania ďalších účtovných služieb je silná konkurencia. Z tohto dôvodu sa snažíme našim klientom ponúknuť okrem účtovníctva aj niečo navyše. Naším cieľom je vybudovanie dlhodobého stabilného pracovného vzťahu založeného na vysokej profesionalite a vzájomnej dôvere. V nasledujúcich 8 bodoch sme zosumarizovali hlavné dôvody, prečo práve Zaúčtujeme.sk je pre Vás tou správnou voľbou. Veríme, že Vás naša ponuka osloví a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

15 rokov skúseností, viac ako 50 spokojných zákazníkov

Počas existencie našej spoločnosti sme spolupracovali s viac ako 50 zákazníkmi, či už išlo o účtovníctvo pre veľké spoločnosti (napr. Oklamčák Production), malé a stredné firmy alebo drobných živnostníkov. Za toto obdobie sme nazbierali obrovské množstvo cenných skúseností a vedomostí, ktoré využívame v praxi v prospech klientov. Našim klientom ponúkame pracovný vzťah založený na vysokej profesionalite, dostupnosti poskytovaných služieb a vzájomnej dôvere získaný dlhodobým poskytovaním účtovných služieb.

Orientácia na zákazníka a individuálny prístup

Jedným z dôvodov, prečo si firmy volia Zaúčtujeme.sk je jej osobný prístup ku klientom. Ku každému zákazníkovi uplatňujeme individuálny prístup a v rámci poskytovania účtovných služieb sa mu snažíme ponúknuť aj určitú pridanú hodnotu vo forme konzultácií a poradenstva v oblasti účtovníctva, daní a personalistiky. Súčasťou spolupráce so zákazníkom je aj posudzovanie vecnej a formálnej správnosti daňových dokladov z hľadiska oprávnenosti ich použitia ako nákladov.

Kancelária v Bratislave

Naša spoločnosť sídli v moderných kancelárskych priestoroch v Bratislave na Blumentálskej 22, takže kvôli osobnému stretnutiu nemusíte cestovať ďaleko. Účtovné služby poskytujeme primárne pre klientov z Bratislavy a blízkeho okolia, kedykoľvek je možnosť dohodnúť si osobné stretnutie. Individuálne pre zákazníkov v rámci celého Slovenska vieme zabezpečiť aj vedenie účtovníctva on-line.

Ceny uvedené v cenníku sú konečné a obsahujú kompletný účtovný servis

Našich zákazníkov si vážime a v žiadnom prípade sa ich nesnažíme zavádzať. U nás dostanete celý účtovný a daňový servis v cene konkrétnej služby. V praxi to znamená, že v cene účtovných služieb sú zahrnuté všetky výkazy potrebné k vedeniu účtovníctva, ako aj výstupy požadované orgánmi štátnej správy. Bližšie informácie nájdete priamo v Cenníku jednoduchého účtovníctva, Cenníku podvojného účtovníctva, Cenníku miezd a personalistiky a v Cenníku za vypracovanie daňového priznania.

Predĺžená doba splatnosti pre stabilných zákazníkov

Snažíme sa zabezpečiť maximálny komfort pre možnosť platby za vedenie účtovníctva a ďalšie ponúkané účtovné služby. Našim stabilným a dlhodobým klientom ponúkame možnosť platby s predĺženou splatnosťou až do 30 dní od vystavenia faktúry.

Pravidelne sa školíme a sledujeme zmeny v legislatíve

Sledovanie neustálych zmien v legislatíve a kontinuálny profesionálny rast našich pracovníkov je pre nás dôležitý, preto sledujeme aktuálne legislatívne dianie v oblasti účtovníctva a jeho dopady na vedenie účtovníctva, pravidelne sa zúčastňujeme potrebných odborných školení. Našich klientov následne informujeme o pripravovaných alebo prebiehajúcich zmenách a novinkách v oblasti účtovníctva.

Za vedenie účtovnej agendy nesieme plnú zodpovednosť

Neznalosť zákona môže viesť k významným pochybeniam v účtovníctve a daniach, k nesplneniu si povinností daných zákonom a následným pokutám zo strany daňového úradu. Za vedenie účtovnej agendy nesieme plnú zodpovednosť, s presunom účtovnej agendy na našu firmu súvisí aj presun zodpovednosti. Pokiaľ sa rozhodnete využiť účtovné služby našej spoločnosti, nemusíte sa obávať postihov z nedodržania termínov a podobne. Za správnosť vedenia účtovnej agendy zodpovedáme v plnom rozsahu, zmluvne garantujeme rozsah poskytovaných služieb, maximálnu diskrétnosť, ako aj zodpovednosť za nami spôsobené škody. Všetky ujmy zapríčinené naším zavinením plne hradíme z našich zdrojov, v záujme ochrany klienta je táto skutočnosť uvedená aj v Mandátnej zmluve.

Klientov zastupujeme pred orgánmi štátnej správy

Na požiadanie klienta poskytujeme ako súčasť ceny za účtovné služby možnosť jeho zastupovania pred orgánmi štátnej správy. Na základe podpísania plnej moci komplexne zastupujeme klienta pred daňovým úradom i v bežnom styku, v snahe maximálne odbremeniť našich klientov.