Cenník daňové priznanie

Pre mnohých klientov je vhodné využiť samostatne službu vypracovania daňového priznania z dôvodu, že si spravujú účtovníctvo vo vlastnej réžii. Pre nich sme pripravili možnosť využiť túto službu aj individuálne a to za výhodnú cenu už od 50 €. Cenník za vypracovanie daňového priznania je rozdelený pri jednoduchom účtovníctve podľa typu daňového priznania A alebo B, pri podvojnom účtovníctve je jednotná sadzba za uvedenú službu. Pri obidvoch variantoch je vždy uvedená celková suma s DPH za kompletné vypracovanie daňového priznania.

Cenník za vypracovanie daňového priznania.
Všetky uvedené ceny sú s DPH
Typ daňového priznania Cena za vypracovanie
Fyzická osoba – typ A 50 €
Fyzická osoba – typ B
(prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky)
70 €
Fyzická osoba – typ B
(podnikatelia – daňové priznanie + účtovná závierka)
100 €
Právnicka osoba – vrátene všetkých príloh
(Výkazu ziskov a strát, Súvahy, poznámok, Cashflow)
220 €
Daň z motorových vozidiel 10 € za vozidlo
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 15 € za zamestnanca

Daňové priznanie pre jednoduché účtovníctvo

Typ A:

Daňové priznanie typu A sa podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie – v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne. Cena za vypracovanie daňového priznania typu A je 50 € s DPH. Cena za vypracovanie zahŕňa samotné vypracovanie daňového priznania ako aj osobné odovzdanie prípadne odoslanie na príslušný daňový úrad.

Typ B:

Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu. Cena za vypracovanie daňového priznania typu B  je 70 € s DPH. Vypracoavnie daňového priznania fyzickej osobe, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo a súčasťou daňového priznania je aj účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch je 100 € s DPH.

Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo

Cena za vypracovanie daňového priznania pre podvojné účtovníctvo je 220 € s DPH. Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú:

  1. Výkaz ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu
  2. Súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
  3. prehľad o peňažných tokoch (Cashflow) – v prípade ak je účtovná jednotka povinná dať overiť účtovnú závierku auditorom
  4. poznámky k účtovnej závierke
  5. zaslanie fotokópie účtovnej závierky do ORSR