Cenník podvojné účtovníctvo

Nasledovný cenník podvojného účtovníctva má predovšetkým informačný charakter, ceny sa odvíjajú od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Úlohou cenníka je predstaviť klientovi konkrétne účtovné úkony spojené so službou vedenia podvojného účtovníctva. Pre stanovenie presnej konečnej ceny za poskytovanú službu je vhodnejšia individuálna konzultácia s našim klientom. Bližšie informácie o vedení podvojného účtovníctva našou spoločnosťou nájdete stránke Podvojné účtovníctvo.

Pri paušálnom vedení podvojného účtovníctva je cena za poskytovanú službu už od 100 € mesačne za komplexné spracovanie účtovníctva. Paušálna cena sa dohaduje zvyčajne do 100 účtovných položiek mesačne. Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden doklad, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad alebo položka výpisu z bankového účtu.

Cenník za vedenie podvojného účtovníctva.
Všetky uvedené ceny sú s DPH
Počet zaúčtovaných položiek Paušál –
Neplatca DPH
Paušál –
Platca DPH
1-50 100 € 120 €
51-100 115 € 150 €
101-200 130 € 200 €
201-300 190 € 280 €
301-400 240 € 320 €
401-600 320 € 450 €
600 a viac
po dohode s klientom

V cene za vedenie podvojného účtovníctva máte so Zaúčtujeme.sk garantovaný kompletný účtovný a daňový servis bez akýchkoľvek ďalších príplatkov za jednotlivé podania, výkazy a výstupy (s výnimkou vypracovania ročného daňového priznania), ako aj daňové zastupovanie a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa).

Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je:

Pri neplatcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie pokladničnej knihy

Pri platcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie knihy daňových dokladov
 7. vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 8. vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
 9. vedenie pokladničnej knihy

V prípade individuálnych požiadaviek a ďalších otázok ohľadne vypracovania podvojného účtovníctva nás prosím kontaktujte buď telefonicky, emailom alebo prostredníctvom našeho kontaktného formulára.