Cenník jednoduché účtovníctvo

Ceny za jednoduché účtovníctvo uvedené v nasledovnom cenníku majú len orientačný charakter. Presné ceny za spracovanie jednoduchého účtovníctva vždy závisia od konkrétnej dohody s klientom, kde sa zvažujú faktory ako sú forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek. Cieľom cenníka je ukázať klientovi, aké konkrétne služby sú súčasťou vedenia jednoduchého účtovníctva. Pre presné ocenenie vedenia jednoduchého účtovníctva je najvhodnejšia individuálna konzultácia a následná dohoda s klientom. Viac informácii o službe vedenia  jednoduchého účtovníctva sa dozviete na stránke  Jednoduché účtovníctvo.

Pri paušálnom vedení jednoduchého účtovníctva je cena za vypracovanie jednoduchého účtovníctva už od 60 € za jeden mesiac.

Cenník za vedenie jednoduchého účtovníctva.
Všetky uvedené ceny sú s DPH
Počet zaúčtovaných položiek Paušál –
Neplatca DPH
Paušál –
Platca DPH
1-50 60 € 75 €
51-100 95 € 110 €
101-200 120 € 135 €
201-300 165 € 190 €
301-400 200 € 250 €
401-600 300 € 350 €
600 a viac
po dohode s klientom

Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:

Pri neplatcovi DPH

 1. vedenie peňažného denníka
 2. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 3. vedenie bankovej knihy
 4. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 5. vedenie pokladničnej knihy
 6. vedenie odpisových kariet

Pri platcovi DPH

 1. vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)
 2. vedenie peňažného denníka
 3. evidencia daňových dokladov
 4. vedenie pokladničnej knihy
 5. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 6. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 7. vedenie odpisových kariet
 8. vedenie bankovej knihy
 9. vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu k DPH

Pre stanovenie presnej ceny v individuálnych prípadoch nás prosím kontaktujte buď telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.