Vedenie účtovníctva – interné alebo externé?

Externé účtovníctvo

Interné vedenie účtovníctva:

Interné vedenie účtovníctva je vhodné pre väčšie firmy (s väčším počtom zamestnancov), v ktorých je účtovník vyťažený v rámci svojej funkcie aj inými ekonomickými prácami. Tento typ vedenia účtovníctva je však oveľa nákladnejší ako externé vedenie účtovníctva, nakoľko predpokladá vysokokvalifikovaného pracovníka s primeranou mzdou. Za prípadné nezrovnalosti v účtovníctve zodpovedá pred orgánmi štátnej správy majiteľ, resp. konateľ firmy, účtovníka môže podnikateľský subjekt postihnúť len v rámci pracovnej zmluvy. Okrem toho za interného pracovníka je nutné odvádzať v plnej výške všetky príslušné odvody, ktoré činia pre zamestnávateľa približne 38 % hrubej mzdy pracovníka. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že niektoré účtovné a daňové zákony a postupy je pri internom vedení účtovníctva potrebné konzultovať s daňovým, prípadne právnym poradcom, čo predstavuje ďalšie výdavky firmy. Spoločnosť musí mať pre účtovníka zakúpený software a pravidelne ho upgradovať. Pri neustálych zmenách v zákonoch firma musí priebežne financovať účtovníkovi doplnkové školenia, nakoľko účtovníctvo a dane je oblasť podliehajúca častým zmenám.

Externé vedenie účtovníctva

Externé vedenie účtovníctva je vhodné pre menšie a stredne veľké firmy, v ktorých je zbytočne finančne náročné a neefektívne zamestnávať na tieto práce samostatného interného človeka a tým zvyšovať náklady firmy. Externí účtovníci si všetko potrebné zabezpečujú sami – od programového vybavenia cez upgrade a doplnkové školenia až po výpočtovú a kancelársku techniku. Ušetria Váš čas aj peniaze. Účtovné firmy si zvyčajne osobne zabezpečujú preberanie a odovzdávanie účtovných dokladov, sledujú za Vás všetky daňové a účtovné zákony, preberajú plnú zodpovednosť za Vaše účtovníctvo pred orgánmi štátnej správy a zastupujú Vás v daňovom konaní. Sú poistené proti riziku prípadných nesprávností ako spoločnosť, preto možné pokuty a penále spôsobené ich konaním hradia v plnej výške. Majú prepojenie na daňové úrady a ostatné orgány štátnej správy. Pre Vašu firmu a pre Vás zabezpečujú komplexnú a kvalifikovanú prácu.

Celkové porovnanie interného a externého účtovníctva:

  Pre interné účtovníctvo musí spoločnosť zabezpečiť:

 1. starostlivosť o mzdy, odvody, povinné príspevky na stravné
 2. zabezpečenie potrebného vybavenia – počítačová technika, všetky kancelárske potreby, programové vybavenie, pravidelný upgrade účtového softwaru
 3. zabezpečenie školení, odbornej literatúry,
 4. služby daňového poradcu, nižšia miera zodpovednosti za prípadné chyby, atď.

Pri externom účtovníctve účtovník zabezpečuje:

 1. zabezpečenie všetkých prác súvisiacich so spracovaním Vašej agendy
 2. plná miera zodpovednosti za všetky prípadné nezrovnalosti
 3. možnosť spracovávania aj cez internet
 4. účtovná, ale aj mzdová a personálna agenda pre Vašich zamestnancov
 5. zasielanie výkazov