Formy podnikania – s.r.o. alebo živnosť?

Živnosť alebo s.r.o.

Živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie má svoje výhody aj nevýhody. Treba zvážiť všetky aspekty skôr, než sa rozhodneme pre niektorý druh nášho podnikania. Živnosť je skôr vhodná pre podnikanie v malom a pri neplatiteľoch DPH.

Medzi hlavné prednosti živnostenského podnikania patrí predovšetkým stránka finančná, náklady na založenie živnosti sú podstatne nižšie.

Konkrétne podmienky pri živnostenskom podnikaní:

 1. nezdaniteľný základ dane na fyzickú osobu – t. č. cca 3559,39 € ročne
 2. možnosť uplatniť si paušálne výdavky až do výšky 40 %, pri remeselných živnostiach až do výšky 60 % (u remeselných živnosti táto výška paušálnych výdavkoch platí len do roku 2010). V zdaňovacom období sa výška paušálnych výdavkov na základe novelizácií zákona o dani z príjmov zjednotí
 3. pri uplatňovaní paušálnych výdavkoch nie je živnostník povinný viesť účtovníctvo
 4. ak si živnostník neuplatňuje paušálne výdavky vedie len jednoduché účtovníctvo
 5. pri zakladaní živnosti sú podstatne menšie počiatočné výdavky
 6. v prvom roku podnikania nie je živnostník povinný platiť odvody zo Sociálnej poisťovne

Živnostenské podnikanie má však aj svoje skryté či menej skryté nevýhody. Hlavnou nevýhodou je predovšetkým, že s rastom jeho zisku priamo úmerne rastú aj odvody do jednotlivých fondov,ktoré síce majú maximálnu a minimálnu hranicu, ale živnostníkovi priebežne pri raste zisku rastú aj jednotlivé odvody. Najväčším proti živnostenskému podnikaniu je fakt, že fyzická osoba ručí za svoje záväzky celým svojim firemným aj súkromným majetkom. Zrušiť živnosť je zákonne podstatne jednoduchšie a menej nákladné.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Pokiaľ plánujete podnikať v širšom rozsahu a zaregistrovať sa aj ako platiteľ DPH, vhodnejšou formou podnikania je Spoločnosť s ručením obmedzeným, resp. podnikanie formou právnickej osoby. V mnohých prípadoch je s.r.o. aj považovaná za serióznejšiu formu podnikania a dáva obchodným partnerom aj zákazníkom pocit väčšej kreditibility.

Konkrétne podmienky pri Spoločnosti s ručením obmedzeným:

 1. spoločnosť ručí iba svojím majetkom, minimálne však do výšky minimálneho základného imania, čo je v súčasnosti 5000 eur
 2. majetok firmy je oddelený od majetku súkromného
 3. výdavky na založenie sú podstatne vyššie
 4. podmienkou je spísanie spoločenskej zmluvy
 5. spoločník, resp. zakladateľ nie je povinný viesť odvody do jednotlivých poisťovní,
  s výnimkou keď sa sám zamestnaná vo svojej spoločnosti, alebo si dáva konateľskú
  odmenu
 6. s.r.o. si nemôže uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane ani paušálne výdavky
 7. s.r.o. je povinná viesť podvojné účtovníctvo, to znamená náklady na účtovnícke práce sú vyššie
 8. zrušiť s.r.o. je pomerne zložitý proces, výmaz z ORSR je finančne náročný a jedná sa o právne spoplatnenú službu

Z uvedeného vyplýva, že pre podnikanie jednej osoby, resp. pre podnikanie v malom je pre fyzickú osobu jednoduchšie a finančne a právne dostupnejšie otvoriť si živnosť. Pre fyzickú osobu, ktorá plánuje podnikať vo veľkom, je aj z hľadiska postavenia na obchodnom trhu výhodnejšie založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným.